Radny w kadencji 2018-2023 nowe uprawnienia, obowiązki i zadania

Promocja!

program szkolenia

termin: do ustalenia

2 400  1 999 

Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników w tematykę funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz bardzo szeroki obszar zadań i obowiązków radnego w świetle aktualnie obowiązujących statutów.

Opis

RADNY W KADENCJI 2018-2023

NOWE UPRAWNIENIA, OBOWIĄZKI I ZADANIA

 

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników w tematykę funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz bardzo szeroki obszar zadań i obowiązków radnego w świetle aktualnie obowiązujących statutów.

 

Adresaci szkolenia:

Przewodniczący rad, radni, członkowie komisji rad, pracownicy biur rady, pracownicy odpowiedzialni za  transmisję sesji, umieszczanie na BIP, stronie internetowej materiałów z sesji, a także interpelacji i zapytań radnych.

 

Nabywane kompetencje i umiejętności:

• Nabycie ogólnej wiedzy na temat samorządu terytorialnego w systemie ustrojowym Państwa.

• Poszerzenie wiedzy i rozbudzenie świadomości na temat konstytucyjnej koncepcji samorządu ze szczególnym uwzględnieniem postaw patriotycznych.

• Szczegółowe zapoznanie z funkcjonowaniem rady gminy, miasta i powiatu.

• Zapoznanie z propozycjami rozwiązań wpływających na efektywność funkcjonowania biura rady.

• Zapoznanie z praktycznymi zasadami dotyczącymi etyki i prawidłowości funkcjonowania komisji rady.

• Zapoznanie ze specyfiką i odpowiedzialnością pełnienia funkcji przewodniczącego rady oraz przewodniczących komisji.

• Zapoznanie z obowiązującymi prawami radnego oraz jego ochroną.

• Zapoznanie z szeregiem obowiązków radnego.

• Zapoznanie z ograniczeniami i zakazami radnych.

• Zapoznanie z tematyką oświadczeń majątkowych.

• Zapoznanie z zasadami opracowywania budżetu.

• Zapoznanie ze zmianami ustawowymi związanymi ze zwiększeniem kontroli obywateli nad pracą rady.

 

Zarys szkolenia:

Moduł 1. Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Moduł 2. Zadania i kompetencje rady gminy jako organu stanowiącego i kontrolnego.

Moduł 3. Podstawowe zasady efektywnego funkcjonowania biura rady.

Moduł 4. Zasady pracy rady oraz radnych z uwzględnieniem zasady jawności.

Moduł 5. Szczególne zadania komisji rady.

Moduł 6. Harmonogram oraz przebieg sesji.

Moduł 7. Zasady składania przez radnych interpelacji i zapytań dotyczących gminy.

Moduł 8. Obowiązki i zadania przewodniczącego rady oraz przewodniczących komisji.

Moduł 9. Prawa, obowiązki i ochrona radnego.

Moduł 10. Ograniczenia i zakazy w pełnieniu funkcji radnego.

Moduł 11. Cel składania oświadczeń majątkowych oraz skutki jego zaniechania.

Moduł 12. Zadania i dyspozycje poszczególnych komisji związane z finansami i budżetem.

Moduł 13. Zmiany ustawowe w świetle ostatnich nowelizacji.

Moduł 14. Zadania związane z uchwałami rady w kadencji 2018-2023 w świetle ustawy.

 

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia:

Prezentacja multimedialna, interaktywny wykład, studium przypadków oraz możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

Sylwetka Prowadzącego:

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UW. Radca prawny, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, aktualnie kierownik działu prawnego i zamówień publicznych jednej z największych samorządowych instytucji kultury w Polsce. Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w firmach sektora prywatnego, ngo’sach i jednostkach sektora finansów publicznych. Zajmował się obsługą prawną (własna działalność oraz in-house), a także zarządzaniem, ewaluacją i rozliczaniem projektów unijnych. Ekspert i trener (co najważniejsze – praktyk) w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy, szeroko pojmowanych kwestii pomocy społecznej, prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych i prawa zamówień publicznych.

 

Miejsce szkolenia:

Do ustalenia, z możliwością dojazdu do miejsca wyznaczonego przez zamawiającego.

 

Termin szkolenia:

Do ustalenia.

 

Godziny szkolenia:

Do ustalenia.

 

Cena:

1999,00 zł za grupę.

 

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, notesy i długopisy przydatne na szkoleniu, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z prowadzącym. Usługi cateringowe płatne dodatkowo w zależności od specyfikacji zamówienia.

 

AM Creative Life | ul. Wola Radziszowska 622 | 32-053 Wola Radziszowska | woj. małopolskie | tel: 886046849 | e-mail: biuro@amcreativelife.pl