RODO – błyskawiczne szkolenie dla Pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego

program szkolenia

termin: Do ustalenia z zamawiającym

3 600 

Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników, głownie Pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w tematykę regulacji o ochronie danych osobowych, tzw. RODO.

Opis

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników, głownie Pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w tematykę regulacji o ochronie danych osobowych, tzw. RODO. Program szkolenia skupia się w dużej mierze na aspekcie niedopełniania przepisów wynikających z RODO, niemalże rok po ich wprowadzeniu. Wyszczególniane są najczęściej popełniane przez Pracowników JST błędy, które często skutkują karami pieniężnymi nakładanymi przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, których ostatnio było bardzo wiele.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest w głównej mierze dedykowane wszystkim pracownikom Jednostek Samorządu Terytorialnego, szczególnie jednak zapraszamy osoby odpowiedzialne za tworzenie systemu ochrony danych osobowych w samorządzie, administratorów bezpieczeństwa informacji oraz pracowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za udzielanie informacji publicznej.

 

Zarys szkolenia:

Moduł 1. Źródła prawa w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

Moduł 2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych.

Moduł 3. Adresaci przepisów o ochronie danych osobowych.

Moduł 4. Podmioty zaangażowane w zabezpieczanie danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Moduł 5. Zabezpieczenia organizacyjne, fizyczne oraz techniczne ochrony danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Moduł 6. Zagrożenia dla bezpieczeństwa danych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Moduł 7. Odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego z tytułu naruszenia obowiązków.

Moduł 8. Przygotowanie do kontroli/donoszenie na samego siebie czyli zgłaszanie naruszeń.

Moduł 9. Zmiany w przepisach krajowych w zakresie ochrony danych osobowych.

Moduł 10. Pierwszy rok z RODO – doświadczenia i wytyczne dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia:

Prezentacja multimedialna, interaktywny wykład, studium przypadków oraz możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

Sylwetka Prowadzącego:

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UW. Radca prawny, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, aktualnie kierownik działu prawnego i zamówień publicznych jednej z największych samorządowych instytucji kultury w Polsce. Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w firmach sektora prywatnego, ngo’sach i jednostkach sektora finansów publicznych. Zajmował się obsługą prawną (własna działalność oraz in-house), a także zarządzaniem, ewaluacją i rozliczaniem projektów unijnych. Ekspert i trener (co najważniejsze – praktyk) w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy, szeroko pojmowanych kwestii pomocy społecznej, prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych i prawa zamówień publicznych.

 

Miejsce szkolenia:

Do ustalenia, z możliwością dojazdu do miejsca wyznaczonego przez zamawiającego.

 

Termin szkolenia:

Do ustalenia z zamawiającym.

 

Godziny szkolenia:

Przykładowo: 10:00 – 16:00 (szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych, co daje 6 godzin zegarowych).

 

Cena:

3600,00 zł/za grupę

 

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, długopisy i notesy firmowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z prowadzącym. Usługi cateringowe płatne dodatkowo w zależności od specyfikacji zamówienia.

AM Creative Life | ul. Wola Radziszowska 622 | 32-053 Wola Radziszowska | woj. małopolskie | tel: 886046849 | e-mail: biuro@amcreativelife.pl