Nie piję, bo kocham – Profilaktyka antyalkoholowa

program szkolenia

termin: do ustalenia, cena: do ustalenia

Problem nadużywania alkoholu i alkoholizmu na świecie, to jeden z głównych czynników, które zaburzają harmonię społeczeństwa. Statystyki dotyczące spożywania alkoholu nie są zadowalające, a alkohol swoich ofiar szuka również wśród bardzo młodych ludzi.

Opis

NIE PIJĘ, BO KOCHAM – Profilaktyka antyalkoholowa

SZKOLENIE W RAMACH NARODOWEGO

PROGRAMU TRZEŹWOŚCI

 

Wprowadzenie do szkolenia:

Problem nadużywania alkoholu i alkoholizmu na świecie, to jeden z głównych czynników, które zaburzają harmonię społeczeństwa. Statystyki dotyczące spożywania alkoholu nie są zadowalające, a alkohol z czasem swoich ofiar upatruje również wśród bardzo młodych ludzi. Warto zwrócić uwagę, że alkohol jest towarem wysoko opodatkowanym, co oznacza, że jest równocześnie towarem bardzo opłacalnym. Jest powszechny na całym świecie, a Europę uważa się za złoty środek przemysłu alkoholowego. Pomimo, że alkohol jest towarem wysoko opłacalnym, jest także produktem przynoszącym ogromne straty dla ludzkości w postaci chorób i dewiacji społecznych. Leczenie alkoholików, a także walka z alkoholizmem, to ogromne sumy pieniędzy przeznaczane co roku na ten właśnie cel. Pomocna w walce z negatywnymi skutkami używania alkoholu jest odpowiednio stosowana profilaktyka, która w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” jest szczególnie ważna w pracy z młodzieżą i dorosłymi.

 

Szczegółowy opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie problemu alkoholizmu oraz odniesienie się do odpowiedzialności za trzeźwość naszego Narodu poszczególnych instytucji. W pierwszej kolejności podejmowany jest temat odpowiedzialności Państwa w trosce o trzeźwość. Prezentowane są statystyki, badania, porównania poszczególnych państw, porównanie Polski na tle innych krajów oraz podawane są przykłady w jaki sposób inne państwa radzą sobie z problemami alkoholowymi. W dalszej kolejności podejmowany jest temat odpowiedzialności rodziny w trosce o trzeźwość, gdzie omawiane są kwestie związane z wychowaniem w trzeźwości, a także przykłady sytuacji dzieci w rodzinach alkoholowych. Następnie poruszane są tematy odpowiedzialności Kościoła oraz Samorządu, gdzie mówi się o roli lokalnych decydentów, o możliwościach działania szkoły oraz wielu innych aspektach.

 

Adresaci szkolenia:

Władze i Pracownicy Samorządowi, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Wychowawcy, Katecheci, Organizacje pozarządowe, Rodzice, Właściciele sklepów, Młodzież, a także wszyscy zatroskani o trzeźwość naszego Narodu.

 

Nabywane kompetencje i umiejętności:

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu statystyk dotyczących spożycia alkoholu w Europie.
 • Przedstawienie Polski na tle innych krajów.
 • Poszerzenie świadomości w tematyce negatywnych skutków używania alkoholu.
 • Poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności rodziny w trosce o trzeźwość.
 • Poszerzenie świadomości na temat sytuacji dziecka w rodzinie alkoholowej.
 • Poszerzenie świadomości o roli rodziców i wychowawców w trosce o wychowanie w trzeźwości.
 • Poszerzenie świadomości o niebezpieczeństwach czyhających na dorastającą młodzież.
 • Poszerzenie świadomości na temat odpowiedzialności kościoła w trosce o trzeźwość.
 • Poszerzenie świadomości na temat kształtowania obyczajów trzeźwościowych w życiu rodzinnym i społecznym.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu zadań organów administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego.
 • Zwiększenie świadomości o roli lokalnych decydentów w trosce o trzeźwość.
 • Poszerzenie wiedzy o Narodowym Programie Trzeźwości.

 

Zarys szkolenia:

Moduł I Wprowadzenie.

Moduł II Odpowiedzialność Państwa w trosce o trzeźwość.

Moduł III Odpowiedzialność rodziny w trosce o trzeźwość.

Moduł IV Odpowiedzialność Kościoła i samorządów w trosce o trzeźwość.

 

Szczegółowy plan szkolenia:

Moduł I

Wprowadzenie.

1) Czym się zajmujemy.

2) Jakie są cele Narodowego Programu Trzeźwości.

3) Przedstawienie programu Wolni i dumni.

 

Moduł II

Odpowiedzialność Państwa w trosce o trzeźwość.

1) Statystyki dotyczące spożywania alkoholu w Europie.

2) Polska na tle innych krajów.

3) Negatywne skutki używania alkoholu.

4) Przykład Islandii.

 

Moduł III

Odpowiedzialność rodziny w trosce o trzeźwość.

1) Rola małżeństwa i rodziny w trosce o trzeźwość.

2) Dziecko w rodzinie alkoholowej.

3) Wychowanie do trzeźwego myślenia.

4) Wzorce chroniące.

 

Moduł IV

Odpowiedzialność Kościoła i samorządów w trosce o trzeźwość.

1) Misja Kościoła.

2) Kształtowanie obyczajów trzeźwościowych w życiu rodzinnym i społecznym.

3) Zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

4) Rola lokalnych decydentów.

 

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia:

Prezentacja multimedialna, interaktywny wykład, case study, ćwiczenia oraz możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

Sylwetki Prowadzących:

mgr Mariusz Filipczyk – Absolwent studiów I i II stopnia na kierunku zarządzanie, na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współwłaściciel i osoba współzarządzająca w rodzinnej firmie zajmującej się produkcją obuwia, znajdującej się na południu Polski. Ponadto wspólnie z Anną maślanką prowadzi Firmą AM Creative Life. Prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki antyalkoholowej. Prywatnie zainteresowany sportem oraz podróżami.

 

mgr Anna Maślanka – Absolwentka studiów I stopnia na kierunku pedagogika, na Uniwersytecie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwentka studiów II stopnia, na kierunku zarządzanie na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Beneficjentka międzynarodowego programu studenckiego dzięki czemu spędziła 4 miesiące w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki antyalkoholowej. Aktywna wolontariuszka, pasjonatka i marzycielka. Ponadto wspólnie z Mariuszem Filipczykiem prowadzi Firmę AM Creative Life, która zajmuje się szkoleniami, doradztwem, a także badaniami rynku i organizacją eventów.

 

Miejsce szkolenia:

Wyznaczone przez zamawiającego.

 

Termin szkolenia:

Do ustalenia.

 

Czas trwania szkolenia:

3 godziny

 

Godziny szkolenia:

Do ustalenia.

 

Cena:

2000,00 zł/za grupę (do negocjacji).

 

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, możliwość konsultacji z prelegentami. Możliwość przesłania prezentacji drogą mailową.

 

AM Creative Life | ul. Wola Radziszowska 622 | 32-053 Wola Radziszowska | woj. małopolskie | tel: 886046849 | e-mail: biuro@amcreativelife.pl