O nas

Wizja Firmy AM Creative Life

Kreatywne życie umożliwia człowiekowi odkrywanie i doświadczanie piękna swojego człowieczeństwa. Kreatywne życie zwiększa możliwości w osiąganiu osobistych – życiowych celów, a w działalności społecznej i zawodowej czyni go bardziej efektywnym.

 

Misja Firmy AM Creative Life

Inspirowanie człowieka do kreatywności w życiu osobistym, w działalności społecznej i gospodarczej oraz wspomaganie go w odkrywaniu i w rozwoju predyspozycji, talentów i potencjału jego osobowości. Wspomaganie ludzi podejmujących działalność społeczną i gospodarczą tak, by była ona jak najefektywniejsza i społecznie bardziej użyteczna.

 

Cele Firmy AM Creative Life

1. Inspirowanie i wspomaganie integralnego i kreatywnego rozwoju człowieka.
2. Pomoc w odkrywaniu i rozwoju indywidualnych predyspozycji i talentów.
3. Podnoszenie kwalifikacji osobistych i zawodowych.
4. Wspomaganie rodziny i instytucji w procesie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.
5. Badanie i analiza rynku w celu określenia potrzeb.
6. Badanie problemów społecznych, opracowywanie programów naprawczych i szkolenia.
7. Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, nowoczesnych technologii i metod kształcenia.
8. Świadczenie usług doradczych dla firm oraz instytucji.
9. Budowanie zespołów zarządczych dla firm i instytucji.
10. Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, fundacji, stowarzyszeń itp.
11. Organizowanie społeczności ludzi przedsiębiorczych i biznesu, działających kreatywnie.
12. Organizacja imprez masowych, eventów itp.
13. Promowanie w działalności wartości i zasad moralnych.
14. Promowanie postaw patriotycznych w działalności.
15. Wydawanie certyfikatów:
Kreatywna Osobowość,
Kreatywna Firma,
Kreatywna Instytucja.

 

O nas

Firma AM Creative Life zajmuje się przeprowadzaniem kursów i szkoleń zarówno zamkniętych, jak i otwartych.  powstała z połączenia pasji, kreatywności i ideałów opierających się na wartościach uniwersalnych. Jesteśmy młodym zespołem, lecz znającym realia polskiego rynku. Ze względu na to, że w życiu kładziemy nacisk na kreowanie rzeczywistości w sposób odważny i niekonwencjonalny, postanowiliśmy swoją działalność połączyć z edukacją. Tylko w taki sposób będziemy mogli inspirować innych ludzi do życia z pasją oraz pomagać im odkrywać ich własne możliwości. Zakres usług oferowanych przez Firmę AM Creative Life obejmuje badanie potrzeb rynku oraz odpowiadanie na nie poprzez opracowywanie, organizację oraz prowadzenie różnego typu kursów i szkoleń, a także wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Tym, co nas wyróżnia jest to, że we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach fundamentem jest nie tylko rzetelność i sumienność, ale także wierność ideałom i wartościom, które są naszym drogowskazem na każdym etapie pracy. Zarówno klienci biznesowi, jak i indywidualni, z którymi współpracujemy, stanowią dla nas cenną wartość, ponieważ wierzymy, że największym skarbem są ludzie. W swojej działalności zawsze dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas usługi były zawsze rzetelnie i profesjonalnie wykonane. Prowadzimy na bieżąco analizy efektów naszej pracy, a to z kolei przyczynia się do rozwoju naszej firmy oraz podnoszenia jakości prowadzonych usług.

 

AM Creative Life, to znaczy

A Ambitni, bo chcemy sięgać niemożliwego.
M Młodzi i pełni zapału do pracy.

C Cierpliwi, bo wielkie dzieła potrzebują wytrwałości.
R Realistyczni, bo tylko mocno stąpając po ziemi można kreować rzeczywistość.
E Efektywni, bo nasze metody przynoszą mierzalne rezultaty.
A Aktywni, bo bierność zabija twórczość.
T Tradycjonalistyczni, bo działamy zgodnie z wartościami.
I Intencjonalni, bo każde nasze działanie ma służyć dobru.
V VIP, bo tak traktujemy wszystkich naszych partnerów.
E Empatyczni, bo życzliwość szerzy dobro.

L Lojalni, bo uczciwość to klucz do szlachetnego życia.
I Ideowi, bo chcemy nie tylko mieć, ale przede wszystkim być.
F Futurystyczni, bo jesteśmy świadomi, tego że ciężka praca dzisiaj, przełoży się na lepsze jutro.
E Elitarni, bo współpracując nabywamy znajomości, które budują twórczą i szlachetną elitę.

AM Creative Life | ul. Wola Radziszowska 622 | 32-053 Wola Radziszowska | woj. małopolskie | tel: 886046849 | e-mail: biuro@amcreativelife.pl