Gender-queer jako nowa/pełzająca rewolucja niszcząca człowieka i rodzinę

program szkolenia

termin: do ustalenia, cena: do ustalenia

Celem szkolenia jest przekazanie informacji między innymi o ideologicznym i faktycznie dyskryminującym charakterze tzw. polityki i edukacji antydyskryminacyjnej.

Opis

Gender-queer jako nowa/pełzająca rewolucja

niszcząca człowieka i rodzinę.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie informacji o: ideologicznym i faktycznie dyskryminującym charakterze tzw. polityki i edukacji antydyskryminacyjnej (inne nazwy: równości, różnorodności) zakorzenionej w ideologii gender-queer; polityce seksualnej kryjącej się za w/w polityką antydyskryminacyjną; teorii queer (jako rozwinięciu teorii/studiów gender), jej fałszywej i nienaukowej antropologii; ideologii gender-queer (sformułowanej na bazie w/w antropologii), jej  destrukcyjnych (społecznie i moralnie) celach – antyludzkich, antydemokratycznych, antykonstytucyjnych i antychrześcijańskich, marksistowskich korzeniach i charakterze tej ideologii. Ponadto celem szkolenia jest zneutralizowanie nieprawdziwych i manipulatorskich przekazów (narracji), skłaniających do przyjęcia irracjonalnego obrazu świata i człowieka zgodnego z ideologią gender-queer oraz do przyjęcia jej fałszywej, antyludzkiej quasi-moralności. Celem szkolenia ma być także uświadomienie zagrożeń wynikających z w/w ideologii i opartej na niej polityki, ich niszczącego (antyludzkiego i antyspołecznego) charakteru oraz konieczności wypracowania i zastosowania środków zaradczych. Celem szkolenia jest także podsunięcie propozycji w/w środków zaradczych.

 

Adresaci szkolenia:

Pracownicy samorządowi, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, katecheci, osoby duchowne, rodzice, dzieci i młodzież oraz wszyscy zainteresowani tematyką.

 

Zarys szkolenia:

Moduł 1 Orientacja seksualna i tożsamość płciowa, jako dominujące przesłanki w polityce antydyskryminacyjnej.

Moduł  2   Obraz człowieka oraz cele w teorii queer.

Moduł  3   Polityka i ideologia queer.

Moduł  4   Zniszczenie „redefinicja” rodziny i małżeństwa w programie ideologii gender-queer.

Moduł  5   Uzupełnienie – marksistowskie podstawy ideologii gender-queer i rewolucji queer seksualnej.

Moduł  6   Niejawne cele polityczne/ideologiczne. Sojusz neomarksistów z miliarderami.

Moduł  7   Stabilność/niestabilność seksualności w badaniach naukowych.

Moduł  8   Co to oznacza w praktyce – obyczajowość LGBTQ widziana od wewnątrz.

Moduł  9   Co to oznacza w praktyce – zagrożenie HIV.

Moduł 10  Narzędzia pojęciowe.

Moduł 11  Walka o świadomość społeczeństw. Obezwładniające strategie i narracje oraz kontrnarracje.

Moduł 12  Kłamstwo i manipulacje semantyczne, jako zasadniczy modus operandi.

Moduł 13  Cele i narzędzia edukacyjne.

Moduł 14  Narzędzia polityczne, prawne (w tym quasi-prawne) i instytucjonalne.

Moduł 15  Terror ideologii queer, jako obowiązkowej, narzuconej wizji świata oraz fikcja „liberalizmu”, jako idei wolności i „społeczeństwa otwartego” jako przestrzeni wolnej debaty publicznej (totalitarny marksizm pod mianem „liberalizmu”).

Moduł 16   Strategie i propagandowe narzędzia ideologii (wczoraj i dziś).

Moduł 17   Podsumowanie. Przewidywane skutki perspektywiczne – świat szczęśliwy społecznie ludzi o płynnej seksualności; człowiek musi wydawać się sobie potworny, by sięgnąć po człowieczeństwo na zupełnie innym poziomie.

 

Szczegółowy plan szkolenia:

Cele i polityka ideologii gender-queer.

Moduł 1

Orientacja seksualna i tożsamość płciowa, jako dominujące przesłanki w polityce antydyskryminacyjnej.

 1. Zmiany tożsamości seksualnej młodzieży Nowego Jorku, jako obraz aktualnej rzeczywistości (na podstawie badań CDC – 25% zaburzonej seksualności) i USA (14,6%), przekładające się na zmiany faktycznych zachowań seksualnych – masowy coming out, czy sztucznie wywoływane odstępstwo od normy biologicznej?
 2. Zbieżność zmian tożsamości seksualnej młodzieży z ideologicznymi celami, takimi jak obalenie tożsamości seksualnej, czy zmiana wzorców zachowań seksualnych.

 

Moduł 2

Teoria queer. Obraz człowieka i cele (w oparciu o Gender Trouble i Queer Studies).

 1. Pojęcie queer i jego znaczenie w różnych kontekstach.
 2. Teoria i ideologia queer, jako dominujący nurt studiów gender.
 3. Istnienie dwubiegunowej płci oraz (rzekomego) sposobu jej wytwarzania, jako przyczyna dyskryminacji kobiet i LGBTQ (Kochanowski) oraz punkt wyjścia „realnej” faktycznie istniejącej polityki antydyskryminacyjnej.
 4. Negacja istotności płci na rzecz genderu.
 5. Płeć oparta na odczuciu, deklaracji, zachowaniu, czy społecznych atrybutach.
 6. Performatywność płci.
 7. Rozmnożenie Genderów.
 8. Butler, Facebook, brytyjskie instytucje oświatowe, sport, zasady dostępu do toalet itd.
 9. Nie istnieje stabilna płeć i stabilna seksualność (Kochanowski); queer, jako kres złudzenia stabilnych kategorii płci i seksualności oraz niezgodność tych tez z medialnym przekazem dla mas.

 

Moduł 3

Polityka i ideologia queer (rewolucja queer-seksualna).

 1. Teoria queer, jako teoria wyznaczająca polityczne cele i program ich realizacji.
 2. Ideologiczno-polityczne cele w Gender Trouble i innych pracach Judith Butler.
 3. Obalenie tożsamości; zamieszanie w kategorii płci/genderu; człowiek wydający się sobie potworny, osiągający inny poziom człowieczeństwa (Undoing Gender) – J. Butler.
 4. Destabilizacja kategorii płci i seksualności; uwolnienie ciał i pragnień.
 5. Współtworzenie wiedzy/oporu wobec wymuszania obowiązkowej heteroseksualności oraz poprawnego odgrywania płci.
 6. Odrzucenie chronionych normatywnie, kulturowych wzorów zachowań seksualnych i ról płciowych.
 7. Kreowanie szczęśliwego społecznie świata osób określających się w płynny, dynamiczny sposób, w zależności od swoich seksualnych preferencji.
 8. Promowanie polityki seksualnej nakierowanej na zmianę obowiązujących (hetero)seksualnych wzorców zachowań – Kochanowski (Socjologia seksualności), Seidman.
 9. Ideologia gender-queer, jako obowiązująca ideologia państwowa w UE, USA i szeregu innych krajów.

 

Moduł 4

Zniszczenie „redefinicja” rodziny i małżeństwa w programie ideologii gender-queer – J. Butler

 1. Szersza, bardziej płynna definicja rodziny – Beth Taper.
 2. „Rodzina queer”, jako dowolna liczba osób o dowolnych konfiguracjach orientacji seksualnej, gender oraz wzajemnych relacji – Dunin, Michalczak.
 3. Małżeństwo, jako instytucja, która dzieli ludzi na lepszych i gorszych.
 4. Postulat całkowitej likwidacji instytucji małżeństwa, także dla par heteroseksualnych – Michael Warner.
 5. Podsumowanie: problematyka gender jeżeli występuje w postaci zideologizowanej, to tylko […w formie] troski o równość kobiet i mężczyzn w życiu społecznym. Krzemiński

 

Moduł 5

Uzupełnienie. Marksistowskie podstawy ideologii gender-queer i rewolucji queer seksualnej.

 1. Przekłamany obraz świata, jako powód przeprowadzenia rewolucji.
 2. Rządy totalitarnego terroru, jako jedyny faktyczny program.
 3. Brak realnego, pozytywnego programu – wspólne cechy koncepcji Marksa, Engelsa, Lenina, Mao, Marcusego.
 4. Podstawy koncepcji rewolucyjnej oraz zniszczenia małżeństwa i rodziny – Marks, Engels.
 5. Rewolucja poprzez zmiany kulturowe oraz marsz przez instytucje – Gramsci, Dutschke.
 6. Marcuse – tzw. tolerancja wyzwalająca i rewolucja semantyczna, jako totalitarny program przejęcia władzy.
 7. Memento „dokonań” marksizmu. ZSRR – leninowskie, stalinowskie i późniejsze, Chiny maoistowskie; Kambodźa Pol Pota; Korea Kim Ir Sena; Etiopia Mengistu Hajle Mariama i inne, w tym PRL.

 

Moduł 6

Niejawne cele polityczne/ideologiczne. Sojusz neomarksistów z miliarderami.

 1. Zniszczenie Kościoła, Chrześcijaństwa i moralności, jako ograniczenia władzy.
 2. Zniszczenie rodziny, jako ośrodka niezależności od władzy centralnej (w kwestii wychowania dzieci i wszelkich innych aspektów życia i działań człowieka).
 3. Atomizacja społeczeństwa.
 4. Totalitarna władza.
 5. Depopulacja.

 

Bezpośrednie oddziaływania ideologii gender-queer na człowieka.

Moduł 7

Stabilność/niestabilność seksualności w badaniach naukowych.

 1. Zaburzenie seksualności, jako realny i realizowany cel (wbrew propagandowym zapewnieniom).
 2. Wzajemne uwarunkowanie tożsamości seksualnej i zachowań seksualnych.
 3. Badania nabytej homoseksualności; uwiedzenie – Starowicz, Imieliński.
 4. Badania dzieci wychowanych w związkach jednopłciowych – Gartrell, Goldberg, Wainright, Regnerus.
 5. Badania młodzieży – CDC.

 

Moduł 8

Co to oznacza w praktyce – obyczajowość LGBTQ widziana od wewnątrz.

 1. Życie społeczne osób niehetero – Pelczar.
 2. Tożsamość i styl życia mężczyzn homoseksualnych w sztuce gejowskiej – z Queer Studies.
 3. Eric Anderson – homoseksualny drapieżca wg własnego określenia – tysiąc minionych partnerów; nadzieja na drugi tysiąc.
 4. Dziennikarz z Rolling Stone (gej) w Ugandzie – dziesiątki partnerów to mało.
 5. Wypreparowany wizerunek LGBTQ.
 6. Świadectwa Michała Witkowskiego i Roberta Biedronia.
 7. LGBTQ opisane przez ich wychowanków (Córki Jeftego).

 

Moduł 9

Co to oznacza w praktyce – zagrożenie HIV.

 1. Wysokie zagrożenie zakażeniem HIV u gejów w Polsce.
 2. Dane porównawcze z innych krajów.
 3. Bezpieczniejszy seks par homoseksualnych – Kotoro.

 

Narzędzia, przykłady i dalsze skutki wprowadzania polityki i ideologii queer.

Moduł 10

Narzędzia pojęciowe.

 1. Równość .
 2. Prawa człowieka.
 3. Gender.
 4. Orientacja seksualna.
 5. Tożsamość genderowa.

 

Moduł 11

Walka o świadomość społeczeństw. Obezwładniające strategie i narracje oraz kontr narracje.

 1. Okno Overtona – taktyka salami/gotowania żaby.
 2. Dlaczego jestem mężczyzną? Bo tak uważam/bo takie mam ciało; redukcja do absurdu ptaka i Napoleona.
 3. Trzy poziomy rzeczywistości; biologia – semantyka – queer.
 4. Prawo do rodziny – uzurpacja Pinokia.
 5. Starożytna Grecja – ochrona chłopców przed gejami/pedofilami.
 6. Strategia Marshalla Kirka i Huntera Madsena; esej The Overhauling of Straight America i książka After the Ball.
 7. Wasze dzieci będą takie jak my – zapowiedź homo- i queer- seksualizacji.

 

Moduł 12

Kłamstwo i manipulacje semantyczne, jako zasadniczy modus operandi.

 1. Kłamstwo definicji płci oderwanej od biologii.
 2. Zamęt w kategoriach płci i seksualności.
 3. Kłamstwo o niemożliwości wywołania i leczenia homoseksualizmu.
 4. „Nie istnieje ideologia gender”.
 5. Kłamstwo tłumaczenia konwencji stambulskiej; dwa różne dokumenty, jako obowiązujące prawo w dzienniku ustaw.
 6. Kłamstwo celów (równość, ukrywając jej rozumienie, sposób osiągnięcia, cele).
 7. Ukrywanie/zakłamywanie obyczajowości LGBTQ.
 8. Ukrywanie/zakłamywanie powiązania pedofilii z homoseksualizmem.
 9. Inne kłamstwa w narracjach LGBTQ.

 

Moduł 13

Cele i narzędzia edukacyjne.

 1. Promocja homo- i queer- seksualności (zaburzanie seksualności) w edukacji.
 2. Rekomendacje zmiany programów i podręczników szkolnych – Szkoła Milczenia.
 3. Standardy WHO – systematyczna promocja homo- i queer- seksualności.
 4. Przykłady polskie; Równościowe przedszkole; Warsztaty anty-homo i antytransfobiczne, 100% mnie; działania Pantonu i podobnych organizacji.
 5. Przykłady niemieckie; broszurki ciało, miłość, zabawa w doktora (2007), Pedagogika seksualna różnorodności; przymus edukacji (homo)seksualnej.
 6. Przykłady amerykańskie; kluby Gay Straight Alliance, jako ośrodki rekrutacji homoseksualnej.

 

Moduł 14

Narzędzia polityczne, prawne (w tym quasi-prawne) i instytucjonalne.

 1. Polityka antydyskryminacyjna, jako narzędzie ogólne.
 2. Polityka gender mainstreaming w dwóch znaczeniach (płeć i gender).
 3. Pozbawienie praw dzieci, rodziców i rodzin na rzecz uzurpacji i przywilejów LGBTQ – Zasady Yogyakarty i praktyka ich stosowania.
 4. Konwencja stambulska; zwalczanie „stereotypowych” zachowań; zastąpienie płci genderem; ochrona „kobiety społ-kulturowej”, zamiast kobiety; konieczność uznania wszelkich związków queer. Wady ustawowe konwencji.
 5. Niedoszła ustawa o uzgodnieniu płci, jako bezpośredni przykład próby narzucenia antropologii queer w Polsce.
 6. Wprowadzenia i zmiana znaczenia pojęcia gender.
 7. Interpretacja artykułu 18 Konstytucji.
 8. Orzeczenia sądowe, w tym przejęcie przez sądy władzy ustawodawczej; orzeczenia Sądu Najwyższego USA w/s małżeństw jednopłciowych i anulowania ustawy o ochronie małżeństwa; orzeczenie TSUE w/s Coman i in.
 9. Nacisk polityczny na środowiska naukowe; nacisk Parlamentu Europejskiego w/s wykreślenia zaburzeń seksualności z klasyfikacji ICD; dyrektywa Lunacek, Noichl i inne.
 10. Podporządkowanie nauki i stowarzyszeń naukowych ideologii; ideologiczne rozstrzygnięcie kwestii chorobowego, bądź nie charakteru homoseksualizmu i innych „nienormatywnych tożsamości i orientacji.
 11. Zakaz terapii reperatywnej (nie po to niszczymy tożsamość, żeby ktoś ją naprawiał).
 12. Szczegółowe zarządzenia administracyjne.

 

Moduł 15

Terror ideologii queer, jako obowiązkowej, narzuconej wizji świata oraz fikcja „liberalizmu” jako idei wolności i „społeczeństwa otwartego”, jako przestrzeni wolnej debaty publicznej (totalitarny marksizm pod mianem „liberalizmu”).

 1. Zablokowana kampania społeczna Hazte Oir w Hiszpanii.
 2. Casus Grodzka – Terlikowski.
 3. Casus Chymorvach Hotel w Marazion w Kornwalii.
 4. Inne przykłady zwalczania „homofobii” i „mowy nienawiści”.
 5. Praktyka działania Open Society Foundation i jej odgałęzień.

 

Moduł 16

Strategie i propagandowe narzędzia ideologii (wczoraj i dziś).

 1. Zniewalające narracje, kłamstwa i inne narzędzia propagandowe.
 2. Zło ukazane jako dobro motorem poparcia ideologii.
 3. Zniewolone umysły.
 4. Ludzie nauki i kultury oraz inni celebryci, jako narzędzia propagandy.
 5. Zestawienie czasów klasycznego marksizmu (komunizmu) ze współczesnym neomarksizmem.

 

Moduł 17

Podsumowanie. Przewidywane skutki perspektywiczne – świat szczęśliwy społecznie ludzi o płynnej seksualności; człowiek musi wydawać się sobie potworny, by sięgnąć po człowieczeństwo na zupełnie innym poziomie.

 1. Drastyczne potencjalne skutki forsowania równości w oderwaniu od norm (biologicznych, morlanych, obyczajowych) – np. legalizacja związków/”małżeństw” pedofilskich; masowe odbieranie dzieci naturalnym rodzicom np. za „homofoniczne” wychowanie do heteroseksualności.
 2. Uznanie naturalnej rodziny (hetero) za szkodliwe homofobiczne środowisko.
 3. Odebranie praw dzieci do ojca i matki (naturalnych lub przybranych).
 4. Dewastacja (likwidacja) instytucji małżeństwa i rodziny.
 5. Narzucanie fałszywej antropologii i przymus jej respektowania.
 6. Masowe dewastowanie tożsamości dzieci i młodzieży z równoczesną skrajną demoralizacją.
 7. Dewastacja języka; pozbawienie jego efektywnych możliwości komunikacyjnych; arbitralne, dowolne interpretowanie pojęć przez władzę daje jej władzę absolutną i inne.

 

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia:

Prezentacja multimedialna, interaktywny wykład, case study, ćwiczenia oraz możliwość skorzystania

z indywidualnych konsultacji.

 

Sylwetka Prowadzącego:

Mgr Grzegorz Strzemecki – mąż i ojciec siedmiorga dzieci, magister chemii, nauczyciel. Wybitny specjalista z zakresu ideologii gender-queer. Autor książki „Gender – ideologia państwowa Rzeczpospolitej”. Działalność społeczna: lider Obywatelskiej Inicjatywy Rodzin, członek zarządu Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, członek Rady Koalicji Obywatelskiej „Dla Rodziny” (zrzeszającej ponad czterdzieści organizacji pro-rodzinnych z całej Polski), członek (społecznego) Zespołu ds. promocji uczestnictwa rodzin w życiu publicznym i przeciwdziałania ich dyskryminacji przy KPRM. Działalność naukowa, popularyzatorska i publicystyczna: od sześciu lat badacz i popularyzator wiedzy o ideologii gender-queer: wykłady, szkolenia oraz konferencje na temat polityki i edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej oraz ideologii gender-queer (dla samorządów, szkół, w placówkach kultury i kościołach), wystąpienia w programach telewizyjnych i radiowych. Publikacje: kwartalnik Fronda, portal Fronda, gazeta Polska Codziennie, tygodnik Gazeta Polska, Nowe Państwo, W sieci (dotyczące historii najnowszej, polityki i edukacji, w tym polityki i edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej oraz ideologii gender-queer).

 

Miejsce szkolenia:

Do uzgodnienia, z możliwością dojazdu do wyznaczonego miejsca.

 

Termin szkolenia:

Do ustalenia.

 

Czas trwania szkolenia:

4 godziny dydaktyczne.

 

Cena:

Do ustalenia.

 

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. Na szkoleniu będzie można nabyć książkę prowadzącego.

 

 

Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdą Państwo pod numerem telefonu:

+48 886 046 849, lub adresem mailowym: biuro@amcreativelife.pl

Zapraszamy do kontaktu.

 

AM Creative Life

Wola Radziszowska 622

32-053 Wola Radziszowska

+48 886 046 849, +48 516 147 633

biuro@amcreativelife.pl