Zadania i obowiązki Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zaczyna się niegroźnie i najczęściej z błahych powodów. Lampka wina do wieczornej kolacji lub inny napój po pracy. Z czasem jednak okazuje się, że bez kropli alkoholu to dzień stracony. Wówczas potrzebna jest pomoc specjalistów, którzy wiedzą, jak poruszać rozmowy na tego typu tematy, a także jaki rodzaj terapii podjąć z pacjentem. W naszym zakresie jest prowadzenie szkoleń dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na czym będą polegać zadania i obowiązki takiej organizacji?

Czym jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i czym się zajmuje?

To przede wszystkim instytucja, do której zgłosić się może zarówno osoba, nie radząca sobie z problemem, a także członkowie rodzin. W niektórych przypadkach można wdrożyć procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która jest umiejscowiona w Urzędzie Gminy, ma za zadanie złożyć podanie z opisem niepokojącej sytuacji w danej rodzinie, w której nadużywany jest alkohol przez jednego z jej członków. Po wystosowaniu zaproszenia, rozmowa z członkami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma nakłonić daną osobę do podjęcia leczenia w ośrodku odwykowym. Spożywanie napojów wysokoprocentowych w nadmiernych ilościach, może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i nie tylko.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zadania i szkolenia

W prowadzonej przez nas firmie pojawiają się szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć dla osób uzależnionych, których celem jest poznanie podstawowych zasad komunikacji. Należy stworzyć klimat bezpieczeństwa dla osób potrzebujących, a także ćwiczyć umiejętność aktywnego słuchania. Na tego typu szkoleniach dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy także poruszyć temat rozpoznawania i doboru metody pomocy osobom uzależnionym od alkoholu.

Do głównych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy bowiem inicjowanie różnego rodzaju działań na rzecz rozwiązywania problemów z nałogiem i uzależnieniem, promowanie zdrowego trybu życia, przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcia terapią, motywowanie do podjęcia leczenia, a także inicjowanie działań zmierzających do aktywizacji środowiska lokalnego oraz udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i wzięcia udziału w tego typu szkoleniach, jak te dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nasza oferta jest nieustannie aktualizowana i poszerzana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *