Funkcjonowanie i aktualne zagadnienia w pracy samorządów z uwzględnieniem trudności związanych z koronawirusem

Szkolenie ma na celu zapoznanie z aktualnymi przepisami dotyczącymi jednostek samorządu terytorialnego, w świetle nowej sytuacji wywołanej koronawirusem.

Opis

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do Burmistrzów miast, Wójtów gmin, Przewodniczących rad miast i gmin, radnych, członków komisji rad, pracowników biur rady oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Zarys szkolenia:

Moduł 1. Funkcjonowanie organów gminy w świetle obostrzeń wynikających z epidemii.

Moduł 2. Zarządzanie ciągłością działania jst w sytuacji kryzysowej.

Moduł 3. Podsumowanie przepisów tarcz antykryzysowych.

Moduł 4. Ramy prawne w nowej sytuacji – co mogą jednostki publiczne.

Moduł 5. Nowe wyzwania budżetowe dla gmin z uwzględnieniem budżetu na 2021 rok.

Moduł 6. Ochrona i wzmacnianie lokalnej przedsiębiorczości – dopuszczalne ramy pomocy publicznej.

Moduł 7. Rodo i informacja publiczna a epidemia.

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia:

Prezentacja multimedialna, interaktywny wykład, studium przypadków oraz możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Sylwetka prowadzącego:

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UW. Radca prawny, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, aktualnie kierownik działu prawnego i zamówień publicznych jednej z największych samorządowych instytucji kultury w Polsce. Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w firmach sektora prywatnego, ngo’sach i jednostkach sektora finansów publicznych. Zajmował się obsługą prawną (własna działalność oraz in-house), a także zarządzaniem, ewaluacją i rozliczaniem projektów unijnych. Ekspert i trener (co najważniejsze – praktyk) w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy, szeroko pojmowanych kwestii pomocy społecznej, prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych i prawa zamówień publicznych.

Miejsce szkolenia:

Urząd gminy lub urząd miasta.

Termin szkolenia:

Do ustalenia z zamawiającym.

Godziny szkolenia:

10:00 – 17:00

Cena szkolenia:

3000,00 zł za grupę

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, wyżywienie, materiały szkoleniowe, długopisy i notesy firmowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z prowadzącym po szkoleniu.

Gwarancją rezerwacji miejsca jest potwierdzenie wpłaty. Za uczestnictwo w szkoleniu wystawiana jest faktura VAT. Liczba miejsc ograniczona.

Nr konta do wpłat: Alior Bank 09 2490 0005 0000 4500 2154 3431

Zapraszamy do kontaktu

AM Creative Life Anna Maślanka

Wola Radziszowska 622

32-053 Wola Radziszowska

+48 886 046 849, +48 516 147 633

biuro@amcreativelife.pl